Moja sylwetka w liczbach

167

Publikacji i wywiadów

21

lat na rynku

7500

Ekspertyz

3

Uczelnie wyższe

 

Skoro człowiek przesypia prawie jedną trzecią swego życia, to powinien starać się maksymalnie wykorzystać nieliczne godziny, kiedy to nie leży bez świadomości. Jak najwięcej zrobić, jak najwięcej przeczytać, jak najwięcej się nauczyć i jak najwięcej pojąć z tego świata, na którym jest tylko gościem. I jak najwięcej dać temu światu…

- Małgorzata Musierowicz, cytat z książki „Opium w rosole” -

Urodziłem się latem 1980r. w rodzinie o bogatych tradycjach motoryzacyjnych. Będąc w ciągłym otoczeniu serwisu blacharsko – lakierniczego sam „zaraziłem się” pasją do motoryzacji. Swoją pracę w tej dziedzinie rozpocząłem w 1995 r. jako lakiernik samochodowy poznając od początku tajniki fachowej naprawy w jednym z najlepszych serwisów w regionie. Od roku 2000 ze względów zdrowotnych „zmuszony” zostałem do rozpoczęcia pracy likwidatora szkód komunikacyjnych. Od tego momentu pochłonęła mnie dodatkowo tematyka merytorycznej likwidacji szkody, rynku ubezpieczeń, rekonstrukcji wypadków drogowych i trudnej sztuki profesjonalnej obsługi klientów oraz organizacji pracy. 

Luty 2008r. to czas, w którym zostałem kierownikiem likwidacji szkód ASO Toyota w Zielonej Górze. Dodatkowo z początkiem roku 2009 dodatkowo pełniłem obowiązki szefa stacji w nowym obiekcie firmy. Na chwilę obecną prowadzę własną działalność gospodarczą.

Jako absolwent studiów inżynieryjnych (2007r.) na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego zrealizowałem eksperymentalną pracę magisterską na Politechnice Radomskiej w specjalności Rzeczoznawstwo i Technika Samochodowa z rekonstrukcją wypadków drogowych. Praca ta uzyskała nakomite recenzje.

W roku 2010 ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na prestiżowym kierunku dla menagerów motoryzacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie rozpocząłem przewód doktorski w tematyce lakiernictwa na WM Politechniki Radomskiej u Pani dr hab. inż. Danuty Kotnarowskiej prof. Politechniki Radomskiej. Ponadto posiadam tytuł mistrzowski w zawodzie lakiernik samochodowy i mechanik samochodowy oraz ukończyłem kurs pedagogiczny.

Od wielu lat jestem właścicielem firmy Auto-Komplex - wielokrotnie nagradzanej i wyróżniającej się na rynku woj. Lubuskiego. Jestem również przewodniczącym sekcji serwisów blacharsko-lakierniczych przy Polskiej Izbie Motoryzacji, koordynatorem wielu projektów, akcji oraz doradcą instytucji rządowych i finansowych.

Biegły Izby Skarbowej

Już jako absolwent studiów inżynieryjnych (2007r.) na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego zrealizowałem pracę magisterską na Politechnice Radomskiej w specjalności Rzeczoznawstwo i Technika Samochodowa z rekonstrukcją wypadków drogowych. Praca ta uzyskała znakomite recenzje.

Szef sekcji warsztatów Blacharsko-Lakierniczych w Polskiej Izbie Motoryzacji

W roku 2010 ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na prestiżowym kierunku dla menagerów motoryzacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.